Chi bộ Trường PTDTNT Hướng Hóa gồm 24 đồng chí, cấp ủy có 3 đồng chí.

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Ghi chú

1

Hồ Thị Tư

Nữ

05/10/1979

Bí thư

2

Phạm Bá Phong

Nam

03/02/1975

Phó Bí thư

3

Nguyễn Văn Lam

Nam

30/08/1975

Ủy viên

4

Hồ Thị Bạch

Nữ

03/07/1965

 

5

Đoàn Quang Bào

Nam

15/04/1975

 

6

Lê Thị Biên

Nữ

02/02/1972

 

7

Hồ Thị Cúc

Nữ

1/3/1984

 

8

Ngô Viết Dương

Nam

06/04/1979

 

9

Ngô Thị Kiều Linh

Nữ

10/02/1982

 

10

Nguyễn Đức Lộc

Nam

07/04/1964

 

11

Lê Thị Lũy

Nữ

02/12/1980

 

12

Nguyễn Thị Lý

Nữ

20/11/1982

 

13

Trần Thị Diệu Lý

Nữ

05/04/1992

 

14

Nguyễn Thị Mơ

Nữ

07/03/1982

 

15

Nguyễn Thị Hằng Nga

Nữ

17/07/1984

 

16

Lê Chính Nghĩa

Nam

06/01/1963

 

17

Phạm Văn Nghĩa

Nam

01/01/1977

 

18

Nguyễn Thị Phụng

Nữ

30/04/1991

 

19

Hồ Thị Quyên

Nữ

18/09/1988

 

20

Văn Trọng Tấn

Nam

08/12/1978

 

21

Nguyễn Thị Huyền Trang

Nữ

28/02/1993

 

22

Kiều Thị Cẩm Tú

Nữ

05/06/1979

 

23

Nguyễn Thị Hoài Vân

Nữ

08/07/1990

 

24

Lê Hải Đính

Nam

23/06/1961