Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 71
Năm 2022 : 13.042
 • Văn Trọng Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914449444
  • Email:
   trongtanqt@gmail.com
 • Hồ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972598456
  • Email:
   menho20@gmail.com
 • Nguyễn Đắc Hùng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0932536799
  • Email:
   tamtink29a@gmail.com
 • Hồ Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0916729345
  • Email:
   quyendan2796@gmail.com
 • Lê Văn Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914555406
  • Email:
   chinlv.hh@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới