Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 71
Năm 2022 : 13.042
Ngày ban hành:
08/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2020
Ngày hiệu lực:
05/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh mục hồ sơ của Trường năm học 2020

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch công tác văn thư - lưu trữ năm 2020

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tập huấn sử dụng và bàn giao tài khoản trên hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục - http://webapp.srp.edu.vn/

Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày hiệu lực:
05/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện “Quản lý điểm và sử dụng sổ điểm điện tử” năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
07/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 241/KH-DTNT-CNTT ngày 17/12/2018 về việc Tập huấn sử dụng trên hệ thống Quản lý ngân hàng đề thi trực tuyến - Master Test

Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới